ΟΜΑΣ Α.Ε.

«ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύντομα κοντά σας...

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Συγγρού 25, 117 43 Αθήνα - ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 9210641 - FΑΧ: 210 9210644